Shaker logo

מרעיון למציאות על הובלה וחדשנות

לכל אחד מאיתנו יש רעיון וכאן נלמד כיצד לממשו

ניהול פרויקטים בעידן קורונה

חוסר הוודאות והיעדר היציבות יכולים להיות למכשלה בניהול פרויקט, בקורס הזה נלמד לגרום לדברים לקרות

ניהול השינוי והנעת תהליכים בארגון

הקורס נבנה במיוחד בעבור בעלי תפקיד שמובילים שינויים, ומתאים למי שמחפשים לשפר ולחזק מיומנויות לרתימת הסביבה

מבוא לניהול חדשנות ומוטיבציה

איך מובילים שינוי? כיצד רותמים עמיתים ומנהלים בפרט ואנשים בכלל לרעיון חדשני ובעיקר ליישומו?
Shaker logo
שייקר כאן בשבילך לכל שאלה, התלבטות ובקשה